Kaj se dogaja v našem vrtcu?

Novice in dogodki Vrtca Bled

Enoti vrtca

Oddelki Vrtca Bled delujejo v dveh enotah: na Bledu in na Bohinjski Beli

Enota Bled

Enota Bohinjska Bela

Možnosti vpisa v vrtec Bled

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

Poslanstvo vrtca

Naše poslanstvo je v sodelovanju s starši razvijati radovedne, kritične, ustvarjalne in aktivne posameznike, ki se radi učijo, so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije in okolja. Skrbimo za varen in celovit razvoj posameznika. Smo prepoznavni v domačem kraju in širše.

Naša vizija

V Vrtcu Bled iz korenin raste nov rod, kjer z nasmehom in igrivostjo odgovorno stopamo na pot.

Naše vrednote

Odgovornost, spoštovanje, solidarnost, medsebojna zrela komunikacija, sprejemanje drugačnosti, iskrenost, empatija, sočutje, modrost, poštenost, hvaležnost, prijateljstvo, bonton, prijaznost, odkritost, sodelovanje, tradicija, znanje, zdravje, humanost.
Skip to content