VPIS OTROK V VRTEC BLED ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

2. marca, 2023
Vrtec Bled

(ZA SPREJEM S 1. 9. 2023)

Vabljeni k vpisu otrok v Vrtec Bled za šolsko leto 2023/2024, ki bo potekal od 6. do 10. marca 2023 od 7. do 15. ure (v sredo do 17. ure).
Vlogo za vpis dobite v vrtcu ali si jo natisnete tu -> Vloga za vpis za šol. leto 2023/24

Vlogo oddate v času vpisa:

  • osebno v pisarni svetovalne delavke,
  • po elektronski pošti na naslov: svetovalna.delavka@vrtec-bled.si,
  • po pošti na naslov: Vrtec Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled.

V dneh vpisa si starši z otroki lahko ogledate vrtec in pokukate v katero od igralnic.

Vljudno vabljeni!

Več informacij dobite na spletni strani vrtca (Vpis) ali na tel. številki 04/ 292 72 23.

DODATNE INFORMACIJE

Starši boste obvestilo o sprejemu otroka v vrtec ali o uvrstitvi otroka na čakalni seznam dobili po pošti najkasneje v prvi polovici maja.

Seznam sprejetih in čakalni seznam bo objavljen tudi na oglasni deski vrtca in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih bodo objavljeni pod šifro, ki jo boste prejeli z obvestilom.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

Sofinanciranje plačil staršev za vrtec (Zakon o vrtcih – ZVrt)

S 1. septembrom 2021 so starši oproščeni plačila vrtca za:

– mlajšega otroka, če imajo hkrati vključena v vrtec dva otroka;

– tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.

Skip to content