FIT Slovenija

MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA

“Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja”

je projekt promocije GIBALNE ŠPORTNE aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader vrtcev in osnovnih šol.

V Vrtcu Bled smo se v letu 2016/17 vključili v projekt Fit Slovenija, projekt promocije gibalne aktivnosti za zdravje otrok ter izobraževalni program za strokovni kader vrtca, ker se zavedamo pomena gibalne dejavnosti otrok že v prvih letih življenja, ko je gibalni razvoj še posebno buren. Tudi kurikulum za vrtce opredeljuje gibanje kot otrokovo primarno potrebo in poudarja pomen gibalnega razvoja ter korelacijo s spoznavnimi sposobnostmi ter socialnim in emocionalnim razvojem. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta izhaja iz informacij lastnega telesa, zaznave okolja in izkušenj, ki jih pridobijo z gibalnimi dejavnostmi oz. gibalno ustvarjalnostjo v različnih okoliščinah.

Primarna naloga vzgojitelja je oblikovati in skrbeti za otrokov celostni razvoj. Pripravljati, spodbujati in zagotavljati moramo dejavnosti, ki spodbujajo in razvijajo otrokove gibalne sposobnosti v povezavi z ostalimi področji dejavnosti. Če želimo to doseči, moramo razvijati tudi svoje kompetence, saj je velikega pomena način organizacije dejavnosti in upoštevanje didaktičnih načel, oblik in metod dela s predšolskim otrokom, katerem dodajamo skrb za izbiro in  pripravo bogatega učnega okolja.

NAMEN PROJEKTA

 • usposabljanje strokovnih delavcev vrtca za Fit aktivnosti,
 • povečanje kakovosti in količine gibalno-športne aktivnosti,
 • spodbujanje otrok in staršev k redni gibalni dejavnosti,
 • razvijanje sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti,
 • izobraževanje oz. ozaveščanje staršev o pomenu gibalne dejavnosti za skladen celosten razvoj otroka že v predšolskem obdobju – prenos pozitivnega vzorca na otroke in starše,
 • vključevanje Fit vadbenih vsebin v vsakodnevno dejavnost z otroki in povezovanje gibalnih dejavnosti z ostalimi področji kurikula,
 • dvigovanje ravni znanja in zavedanja (zaposlenih, staršev, otrok) o pomenu gibanja za celosten razvoj človeka,
 • vpeljevanje didaktičnih gibalnih iger za usvajanje gibalnih in drugih ciljev (FDGI, FAM),
 • ob padcu motivacije (ali intenzivnosti) stimulirati s hitro stimulacijo (FHS),
 • približevanje gibalne dejavnosti otrokom na pravilen, otroku prijazen in zabaven način,
 • zavedati se ustvarjanja bogatih učnih okolij za razvoj in učenje otrok,
 • nuditi strokovno oporo SD in možnosti profesionalne rasti.

AKTIVNOSTI ZA ZDRAVJE V VRTCU BLED

V okviru projekta Učimo za življenje (PUŽ):

 • 22. 9. – evropski dan brez avtomobila
 • 20. 1. – FIT dan brez televizije in računalnika
 • 7. 4. – svetovni dan zdravja
 • 22. 4. – svetovni dan Zemlje = akcija Peš v vrtec
 • 10. 5. – svetovni dan gibanja

Aktivnosti po skupinah:

 • FDGI (fit didaktične gibalne igre) in FAM (fit aktivne metode)
 • FIT hidracija
 • FIT gibalne minute/jutranje razgibavanje – športanje/gibalno popoldne/odmor
 • FIT talne igre (aktivno igrišče, aktivni hodniki),
 • FIT igralnica/kotiček (KZK…npr. gibalni spomin)
 • FITKO
 • FIT igrišče
 • FIT aktivni sprehod

 

Skip to content