Korak za korakom

KORAK ZA KORAK – je program pod okriljem Pedagoškega inštituta. Izobraževanje strokovnih delavcev in vnašanje konceptov dela v proces dela.

V nekaterih oddelkih našega vrtca se izvaja vzgojni proces z elementi metodologije Korak za korakom. Metodologija temelji na uvajanju pristopov, ki so osredotočeni na otroka. To pomeni, da vzgojitelj izhaja iz interesov otrok (želje in potrebe posameznega otroka) in prostor načrtuje tako, da spodbuja otroka k raziskovanju, učenju in ustvarjanju. Otroci tako oblikujejo znanje na svojih izkušnjah in v interakciji s svetom okrog sebe. Vzgojitelj oblikuje različne kotičke – centre aktivnosti:

  • kotiček s kockami,
  • kotiček za gibanje,
  • kotiček za dramatizacijo,
  • kotiček z vodo,
  • kotiček za dom in družino,
  • kotiček za namizne igre,
  • likovni kotiček,
  • knjižni kotiček
  • in druge.

Otroci imajo možnost izbire, v katerem kotičku se bodo igrali. Tako se učijo samostojnosti, odločanja in odgovornosti. V skupinah s starejšimi otroki je kotičkov več, pri mlajših otrocih pa nekoliko manj, saj ima prednost gibalni kotiček, ki navadno zavzame precej prostora. V kotičkih ob igri prihaja do spontane interakcije z vrstniki in odraslimi.

Pomembno vlogo ima vzgojiteljevo opazovanje otroka, saj na podlagi spremljanja načrtuje nadaljnje aktivnosti.

V metodologiji Korak za korakom je poudarjena participacija družine in širšega okolja, kar pomeni, da imajo pomembno vlogo različne oblike sodelovanja s starši in okolico.

Skip to content