Zdravje v vrtcu

Vrtec Bled se je tudi v tem šolskem letu vključil v program Zdravje v vrtcu. Program je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu- otroci, starši, delavci. Rdeča nit programa v šolskem letu 2019/2020 je bila »Počutim se dobro«.

Dobro počutje je pomemben dejavnik, ki vpliva na zdravje posameznika. Zato smo si zadali kot eno izmed prednostnih nalog tudi krepitev zdravja z dejavnostmi na različnih področjih.

S sodelovanjem v programu smo želeli oblikovati zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na krepitev in ohranjanje našega zdravja in zdravja otrok.

Vse skupine v vrtcu spodbujamo k gibanju, velik poudarek damo na osebni higieni, pravilih pravilnega umivanja rok, higieno kihanja in kašlja. o varovanju okolja, razvijanju zdravih medosebnih odnosov, preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni, odvajanju zdravju škodljivih razvad, preprečevanju izgorevanja na delovnem mestu, izvajanju preventivnih ukrepov za zdravje zob. Zobozdravstveno vzgojo, smo predčasno zaključili zaradi epidemije in se tudi po končani epidemiji ne izvaja več. Obeležimo tudi svetovne dneve povezane z zdravjem in naravo. Vse skupine redno hodijo na sprehode in se tako učijo pravil v prometu. V vrtec večkrat pride medicinska sestra iz zdravstvenega doma Bled, ki otroke seznani z zdravim načinom življenja.

Otroke spodbujamo k uživanju zdrave hrane, pitju zadostne količine vode oziroma nesladkanega čaja. Otroci imajo ves čas na razpolago vodo. Za dopoldansko malico imamo sveže sadje ali zelenjavo. Na jedilnik se uvršča tradicionalne slovenske jedi, še predvsem ob praznikih. Prehrana v vrtcu se pripravlja po veljavnih strokovnih priporočilih in načelih zdrave prehrane, v skladu z navodili, smernicami in najnovejšimi dognanji o zdravi in varni prehrani. Pri načrtovanju in pripravi obrokov se upoštevajo fiziološki normativi za prehrano predšolskih otrok in zagotavlja 70% otrokovih dnevnih energetskih in bioloških potreb.

Več o tem, kako v skupinah skrbimo za zdravje pa si lahko preberete v spodnjem poročilu.

Zdravje v Vrtcu Bled – Poročilo 2019/2020

Zdravje v Vrtcu Bled – Poročilo 2020/2021

Skip to content