Za starše

Sodelovanje s starši

Sodelovanje med starši in strokovnimi delavkami omogoča boljše poznavanje otroka in njegovih potreb ter bolj usklajeno vzgojno izobraževalno delovanje, kar je pogoj za dobro počutje otrok, kar vse omogoča otrokom skladnejši in uspešnejši razvoj na vseh področjih.

Prvo tesnejše sodelovanje je potrebno pri uvajanju otroka v vrtec. Otrok ima pravico in potrebo po postopnem uvajanju v vrtec, pri tem staršem pomagamo z nasveti in jim omogočamo krajše bivanje z otrokom v vrtcu (več si lahko preberete pod rubriko vpis-uvajanje otroka).

Starši imajo pravico vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.

Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini. Pri tem morajo upoštevati meje svojega odločanja in ne morejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Oblike sodelovanja

  • članstvo v Svetu Vrtca Bled
  • članstvo v Svetu staršev Vrtca Bled,
  • sprotno seznanjanje preko oglasnih desk za starše, kotičkov za starše in preko elektronske pošte
  • pogovorne ure enkrat mesečno,
  • skupne govorilne ure
  • roditeljski sestanki: ob vpisu otroka, pred vključitvijo otroka v vrtec in vsako leto na začetku šolskega leta
  • skupna srečanja: v prazničnem decembru, pomladi in ob zaključku šolskega leta
  • individualni pogovori
  • sodelovanje staršev v procesu dela
  • delavnice ali predavanje za starše

Želimo, da starši sodelujejo v različnih dejavnostih oddelka svojega otroka. O vsebini in obsegu se starši dogovorijo s strokovnimi delavci vrtca.

Sprotne informacije o otroku lahko dobijo ali posredujejo dnevno, poglobljen pogovor o otroku pa je mogoč na pogovornih urah.

Skip to content