Svetovni dan Zemlje

23. aprila, 2021
Vrtec Bled

Del našega poslanstva pri vzgoji otrok je tudi skrb za naš planet. Poleg rednih dejavnosti, s katerimi otroke vzgajamo v odgovorne prebivalce našega planeta, smo v vrtcu 22. aprila še posebej praznovali dan Zemlje. Z namenom ozaveščanja pomena skrbi proti onesnaževanju našega planeta z izpušnimi plini motornih vozil smo izvedli akcijo PEŠ V VRTEC, kjer smo otroke in starše povabili, da ta dan pridejo v vrtec ali gredo domov iz vrtca (vsaj del poti) peš ali z nemotoriziranim prevoznim sredstvom. Zaposleni smo jim bili seveda v zgled pri tem.

Na ta dan so tudi po skupinah izvajali pestre dejavnosti v povezavi razvijanjem odgovornega in trajnostnega odnosa do našega planeta: otroci so odšli v ‘svoj’ gozdiček in ga očistili, opazovali so mala živalska bitja, objemali debla dreves, pogovarjali so se o pomenu odgovornega ravnanja z odpadki, izdelali so naravoslovni poskus uprizoritve vulkana, vzgojiteljice so zaigrale lutkovno igrico na dotično vsebino, prebirali so eko zgodbice, ogledali so si oddaje in risanke v povezavi s skrbjo za Zemljo, ločevali so odpadke, iz odpadne embalaže so izdelovali izdelke …

Skip to content