Organizator prehrane in ZHR

Organizacija prehrane

Vodenje prehrane vključuje načrtovanje, usklajevanje in nadzor organizacije celotne prehrane (osnovne in dietne). V sodelovanju z vodji in zaposlenimi v kuhinjah se skrbi za ustrezno organizacijo dela v kuhinjah, strokovno uporabo živil, primerne tehnološke postopke za pripravo jedi. Zajema svetovanje strokovnim delavkam pri doseganju ciljev zdravega prehranjevanja otrok ter spremljanje razdeljevanja in uživanja obrokov.

Uravnotežena prehrana zadovolji otrokove potrebe po energiji in hranilnih snoveh. Je vir zadovoljstva in dobrega počutja ter temelj prehranjevalnih navad, ki spremljajo otroka od zgodnjega otroštva do pozne starosti in oblikujejo njegov življenjski stil.

Posebno pozornost posvečamo kulturi prehranjevanja. Otroci jedo počasi v mirnem in prijetnem vzdušju. Prisotna je pravilna uporaba pribora in nasploh kulturno obnašanje. Ko bo otrok osvojil pravila pravilnega obnašanja pri mizi, bo to veščino uporabljal celo življenje, ne da bi mu to predstavljalo napor.

Jedilnike načrtujemo skladno s prehranskimi priporočili. Ponujamo razna pekovska peciva iz posebnih vrst moke. Otrokom zagotavljamo dovolj svežega sadja in zelenjave. Sadje in zelenjavo ponujamo za dopoldansko malico, kot poobedek pri kosilu in za popoldansko malico. Na jedilniku ne manjka mleka in mlečnih izdelkov v različnih kombinacijah: napitki, poobedki in namazi. Izogibamo se hrane, ki je bogata z maščobami in sladkorji oziroma energijsko goste hrane. Okusna mastna ali sladka hrana vsebuje tudi malo esencialnih hranil in je povezana z debelostjo in slabim zdravjem, saj preobremeni presnovo.

Zgodnje izkušnje s hrano in hranjenjem so osnova za oblikovanje otrokovih prehranjevalnih navad. Pri tem so najpomembnejši starši, saj s svojim zgledom najbolj vplivajo na oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad pri svojih otrocih. V prvih petih letih se otrok nauči največ, osvoji sebi lastne prehranjevalne navade in ustvari »list« priljubljenih živil. Otrokom je prirojena le želja po sladkem. Všečnost vseh ostalih okusov je priučena. Brez primerne prehranske vzgoje bodo otroci izbirali slane, sladke in mastne jedi oziroma hrano, ki jo poznajo. Otroci imajo pri okušanju nove hrane odpor, zato jim moramo ponuditi določeno jed tudi desetkrat, da jim ta postane všeč. Po dopolnjenem tretjem letu starosti postane zelo pomemben vpliv vrstnikov in televizijskih reklam, ki oglašujejo predvsem sladka, slana in mastna živila.

Več o organizaciji prehrane:

Organizacija zdravstveno higienskega režima

Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu in se prepleta skozi vsa področja dela. Zdravje otrok krepimo z veliko aktivnostmi na prostem ob različnih vremenskih pogojih, obenem pa skrbimo za ustrezno higieno in preprečevanje okužb, preprečevanje poškodb, zagotavljamo kakovostno prehrano in privzgajamo pravilen odnos do prehranjevanja in do zdravja.

Skrb za zdravje in odnos do zdravja otrokom nista prirojena, zato jim moramo odgovornost do zdravja privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. Otroke predvsem z lastnim vzorom navajajmo na zdrave navade! Otroci naj se čim več gibljejo na svežem zraku, poskrbimo za primerno vlažnost in temperaturo prostorov (pozimi naj ne bo prevroče in presuho), otrok ne vodimo v zakajene prostore, na razpolago jim dajmo dovolj nesladkane tekočine, svežega sadja in zelenjave, predvsem pa otrokom zadovoljimo potrebo po spanju.

Da lahko izvedemo vse ustrezne ukrepe glede preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v vrtcu, je zelo pomembno, da starši takoj obvestite strokovne delavke, ko je vaš otrok odsoten zaradi bolezni. Bolan otrok ne sodi v vrtec, ampak potrebuje bližino staršev, nego in počitek. S počitkom omogočimo otroku hitrejšo ozdravitev in zmanjšamo možnost zapletov bolezni. Otroka po preboleli bolezni lahko pripeljete v vrtec, ko tako presodi zdravnik. Otrok mora biti dovolj zdrav, da je sposoben običajnih obremenitev in ne sme biti več kužen za okolico. Če otroka prezgodaj pripeljete v vrtec, se zaradi šibkosti namreč zelo težko udeležuje aktivnosti v skupini, prav tako pa obstaja verjetnost, da se mnogo prej ponovno okuži.

Več o organizaciji zdravstveno higienskega režima:

Za svetovanje, posvetovanje in vprašanja se lahko obrnete na vodjo prehrane in zdravstveno higienskega režima:

Tjaša Križnar, univ. dipl. san. ing.
E-naslov: prehrana.zhr@vrtec-bled.si
Telefon: 04 574 21 77

Skip to content