Nalezljive bolezni in ukrepi

Smernice za vključitev otrok v vrtec po preboleli bolezni

Smernice za vključitev otrok  v vrtce in šole po preboleli bolezni so namenjene strokovnim delavcem vrtca in staršem.

“Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred nalezljivimi boleznimi (Zakon o nalezljivih boleznih)”

Cilj smernic je varovanje zdravja otrok v primeru nalezljivih bolezni in okužb. Namen priporočil je zmanjšanje širjena bolezni in zagotavljanje zdravega okolja za otroke, vključene v vrtec.

Vloga vrtca

Kadar otrok v vrtcu nenadoma zboli oziroma obstaja sum, da gre za nalezljivo bolezen, pokličemo starše in izvedemo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, glede na bolezenske znake. Na oglasne deske izobesimo obvestilo o pojavu nalezljive bolezni.

Vloga staršev

Starši imate ključno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni in okužb v vrtcu. Z upoštevanjem priporočil glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni v vrtec pomembno prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje bolezni v vrtcu.

Pred ponovno vključitvijo otroka v vrtec po preboleli bolezniv vrtec upoštevajte priporočila zdravnika (zdravniško potrdilo), otrokovo splošno kondicijo, počutje, da se normalno prehranjuje, spi ali igra.

V vrtec sodi le zdrav otrok

Vzgojitelj lahko odkloni sprejem otroka v vrtec, če ob njegovem prihodu ugotovi znake obolenja . Kakšen otrok sodi v vrtec najdete tukaj.

Več si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Skip to content