Vpis za 2021/22

JAVNI VPIS OTROK V VRTEC BLED ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

JE ZAKLJUČEN

Starši lahko Vlogo za vpis otroka v vrtec oddate tudi kadarkoli med letom. Pri sprejemu imajo prednost otroci, vpisani v rednem vpisnem roku.

Skip to content