Vpis za 2023/24

Javni vpis je zaključen. O sprejemu v vrtec ali postavitvi otroka na čakalni seznam boste obveščeni po navadni pošti najkasneje v prvi polovici maja.

Starši lahko Vlogo za vpis otroka v vrtec oddate tudi kadarkoli med letom. Pri sprejemu imajo prednost otroci, vpisani v rednem vpisnem roku.

Skip to content