Vpis otrok 2024/25

Javni vpis otrok za šol. leto 2024/25 je zaključen.

Starši boste o sprejemu otroka v vrtec ali postavitvi na čakalni seznam obveščeni do konca meseca aprila.

Starši lahko Vlogo za vpis otroka v vrtec oddate tudi kadarkoli med letom. Pri sprejemu imajo prednost otroci, vpisani v rednem vpisnem roku.

Skip to content