Vpis za 2023/24

JAVNI VPIS OTROK V VRTEC BLED ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024
(za sprejem s 1. 9. 2023)

Starše vabimo k vpisu predšolskih otrok v Vrtec Bled za šolsko leto 2023/2024, ki bo potekal

od 6. do 10. marca 2023 in sicer:
• vsak dan od 7. do 15. ure,
• v sredo od 7. do 17. ure
.

Izpolnjeno vlogo boste oddali v zgoraj navedenem času (Vlog ne sprejemamo prej!):
• osebno v pisarni svetovalne delavke v enoti na Bledu,
• po navadni pošti na naslov Vrtec Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled
• ali po elektronski pošti na naslov: svetovalna.delavka@vrtec-bled.si.

Vlogo za vpis boste lahko dobili:
• pri svetovalni delavki in v tajništvu vrtca,
• v enoti na Bohinjski Beli
• ali na spletni strani (Obrazci, vloge) – dostopna bo v zadnjem tednu februarja!

Vlogo oddajo:
• starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,
• starši, ki so vlogo oddali po 10. 3. 2022 (po lanskoletnem javnem vpisu) in otrok ni bil sprejet v vrtec,
• starši otrok s posebnimi potrebami prav tako vpišejo otroka, četudi individualni načrt pomoči družini s strani Centra za zgodnjo obravnavo še ni bil izdelan.

Za šolsko leto 2023/2024 razpisujemo dnevni program, ki traja do 9 ur dnevno. V dnevni program vpisujemo otroke od enega leta starosti (oz. dopolnjenega 11. meseca ter zaključenega dopusta za nego in varstvo otroka) do vstopa v osnovno šolo.

Starši lahko Vlogo za vpis otroka v vrtec oddate tudi kadarkoli med letom. Pri sprejemu imajo prednost otroci, vpisani v rednem vpisnem roku.

Skip to content