Vpis za 2022/23

Spoštovani starši!

Javni vpis za šolsko leto 2022/23 je zaključen.

O sprejemu otroka v vrtec ali o postavitvi otroka na čakalni seznam boste obveščeni po pošti v mesecu aprilu.

Starši lahko Vlogo za vpis otroka v vrtec oddate tudi kadarkoli med letom. Pri sprejemu imajo prednost otroci, vpisani v rednem vpisnem roku.

Skip to content