Obrazci, vloge, zakoni

Obrazci

V skladu z 42. členom ZUPJS je oseba v osmih dneh dolžna sporočiti dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki vplivajo na pravico iz javnih sredstev, njeno višino in obdobje prejemanja. Spremembe se sporočajo na posebnem obrazcu, ki je na voljo pri CSD in na spletnih straneh CSD ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Zakoni in pravilniki

Vrtci v primeru nasilja v družini ravnamo v skladu z Zakonom in Pravilniki

Pomembne povezave

Skip to content