Predstavitev

Nagovor ravnateljice

Pozdravljeni na naši novi spletni strani Vrtca Bled, enote Bled in Bohinjska Bela!

Vrtec Bled ni majhen in ni prevelik, je ravno prav odmaknjen od mestnega vrveža in ravno prav blizu naravi, kjer raziskujemo in opazujemo, uživamo v gibalnih aktivnostih ter krajših in daljših sprehodih. Vsestransko sprostitev in možnost gibanja na prostem nudi tudi veliko igrišče ob stavbi, s soncem in senco.

Enota Bohinjska Bela je vpeta v kraj, naravo, kjer so naši otroci s strokovnimi delavci soustvarjalci duše kraja.

Iz naših programov izstopa odprto učno okolje in ekološka naravnanost s šolskimi eko vrtovi, privzgajamo spoštljiv odnos do okolja v katerem bivamo, zdravja in hrane. Smo športno, kulturno naravnani, medgeneracijsko se povezujemo in se še bomo, živimo vrednote, ki so se oblikovale v fazi oblikovanja vizije in ki so pomembne za sobivanje v vrtcu, kraju in nenazadnje v svetu.

Sodelujemo z mnogimi zavodi, podjetji, društvi v našem okolju in si tako drug drugemu bogatimo vsakdan.

Naš vrtec je lep, ne le zato, ker je prenovljen, energetsko saniran, temveč tudi in predvsem zato, ker se v njem pretakajo toplina, ustvarjalnost, prijaznost, komunikativnost, ker v njem negujemo tradicijo in hkrati pogledujemo v prihodnost.

Dobrodošli v naš svet tudi vi!

Helena Ule, ravnateljica

Enoti vrtca

Oddelki Vrtca Bled delujejo v dveh enotah: na Bledu in na Bohinjski Beli

Poslanstvo vrtca​

Naše poslanstvo je v sodelovanju s starši razvijati radovedne, kritične, ustvarjalne in aktivne posameznike, ki se radi učijo, so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije in okolja. Skrbimo za varen in celovit razvoj posameznika. Smo prepoznavni v domačem kraju in širše.​

Naša vizija

V Vrtcu Bled iz korenin raste nov rod, kjer z nasmehom in igrivostjo odgovorno stopamo na pot.​

Naše vrednote​

Odgovornost, spoštovanje, solidarnost, medsebojna zrela komunikacija, sprejemanje drugačnosti, iskrenost, empatija, sočutje, modrost, poštenost, hvaležnost, prijateljstvo, bonton, prijaznost, odkritost, sodelovanje, tradicija, znanje, zdravje, humanost.​

Skip to content