Skrb za zdravje v Vrtcu Bled

Skrb za dobro počutje in zdravje otrok je ena izmed zelo pomembnih nalog vseh zaposlenih v zavodu. Skupaj s starši skrbimo za ohranjanje zdravja otrok, za preprečevanje širjenja bolezni in za varnost bivanja otrok v vrtcu.

Že ob vpisu otroka v vrtec starše seznanimo z obveznim zdravniškim pregledom otroka pri specialistu pediatru.

Ob prvem prihodu otroka v vrtec starši oddajo vzgojiteljici potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, iz katerega je razvidno, da je otrok opravil vsa potrebna cepljenja in je zdravstveno sposoben za sprejem v vrtec. Starši pa hkrati na prvem individualnem razgovoru seznanijo vzgojni tim oddelka s podatki o morebitnih  zdravstvenih posebnostih njihovega otroka.

Gibanje in igra sta primarni otrokovi potrebi in pomembna dejavnika za ohranjanje zdravja otrok, zato otrokom vsakodnevno omogočamo in jih spodbujamo, da z različnimi dejavnostmi na prostem in ob različnih vremenskih pogojih  razvijajo svoje gibalne sposobnosti. Za otroke organiziramo igralne urice in športne dejavnosti v naravi s pomočjo katerih otroci spoznavajo lepote in vrednote narave, ugotavljajo, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam, ter si starosti ustrezno oblikujejo predstave o našem planetu.

Vsakodnevno poskrbimo, da so bivalni prostori vrtca dobro prezračeni in kvalitetno očiščeni. Neprimerno obutim staršem in drugim osebam se prepreči vstop v igralnice.

V našem vrtcu za otrokovo zdravje skrbimo tudi s kvalitetnim zdravim prehranjevanjem, ki je eden izmed dejavnikov zdravega načina življenja. Otroku ponudimo čim bolj raznoliko in zdravo hrano, ter mu nudimo možnost za skladen rast in razvoj, dobro psihofizično počutje ter ustrezno odpornost, ki dolgoročno vpliva na zmanjšanje tveganja za pojavljanje bolezni v kasnejšem življenju.

Otrokom je tekom celega dne na voljo nesladkan čaj, voda in sadje.

Pri dejavnostih priprave in izvajanja prehranjevanja v vrtcu sledimo smernicam, standardom in normativom zdrave prehrane nacionalnega programa prehranske politike, ki se priporočajo za prehrano dojenčkov in majhnih otrok.

Otroke vsakodnevno navajamo na zdrav stil življenja. V tem obdobju se otroci začnejo zavedati svojega telesa, rasti, razlik med spoloma. Ker so pridobljene navade v otroštvu popotnica za življenje, je naša skrb da otrok spoznava kaj potrebuje sam in druga živa bitja za življenje ter ohranjanje in krepitev zdravja – zdravo prehrano, pravilno osebno higieno, varno in spodbudno okolje, veliko gibanja in igre.

Velik poudarek dajemo tudi zobozdravstveni preventivi. Skrb za zobe ni le občasen pregled pri zobozdravniku, ampak redna higiena zob in tudi zdrava prehrana. S skupnimi močmi – starši, vzgojni timi in delavke zobozdravstvene preventive iz zobozdravstvenega centra –preko pogovorov o pomenu redne in temeljite higiene zob in prikazom pravilne tehnike čiščenja zob skrbimo, da so otrokom njihovi zobje v ponos in okras.

V primeru obolelosti otrok so straši dolžni javiti odsotnost otroka; v vrtcu se poostrijo higienski ukrepi – higiena rok, razkuževanje igrač, prostorov,…. –  zlasti ob pojavu nalezljivih otroških bolezni – škrlatinka, virusne driske, bruhanja.

Če se znaki infekcije pojavijo v času, ko je otrok v vrtcu, otroka osamimo in nemudoma obvestimo starše. Kadar pride do pojava nalezljivih bolezni o tem pisno preko oglasnih kotičkov obvestimo starše. V primeru nesreče otroka mu nudimo takojšnjo prvo pomoč in poskrbimo za zdravniško pomoč, ter nemudoma obvestimo starše.

Zdravil otrokom v vrtcu ne dajemo! (razen otroci s posebnimi potrebami z zdravniškim potrdilom.).

Ker otroci nenehno opazujejo odrasle in se od nas učijo in nas posnemajo, je prvotnega pomena, da smo odrasli vzor otrokom tudi v pridobivanju dobrih zdravstveno-higienskih navadah.

Skip to content