Svetovalna služba

Temeljna naloga svetovalne službe v vrtcu je, da se na podlagi svojega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno – izobraževalnega dela v vrtcu.

Svetovalna delavka pomaga in sodeluje z vsemi v vrtcu; otroki, starši, vzgojiteljicami, pomočniki vzgojiteljic, vodstvom vrtca ter z zunanjimi institucijami. Prizadevamo si, da bi odrasli otroke, med njimi tudi vašega, bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

S svetovalno delavko se lahko posvetujete, ko:

  • potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec,
  • potrebujete pomoč ob vstopu otroka v šolo oz. pri odločitvi za odlog šolanja,
  • se želite posvetovati o vzgoji, otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju,
  • potrebujete nasvet ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, razveza oz. ločitev, selitev, smrt, odvisnost, druge socialne, zdravstvene, ekonomske stiske v družini …)
  • potrebujete pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenje postelje, blatenje oz. prekomerno zadrževanje blata, nemirnost, nočne more, strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje in drugo)
  • potrebujete pomoč pri vodenju postopka usmerjanja za otroka s posebnimi potrebami,
  • potrebujete nasvet pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka,
  • se želite vključiti v različne aktivnosti vrtca,
  • potrebujete kakršenkoli nasvet ali pomoč.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu na številko 04 292 72 23 ali preko elektronske pošte svetovalna.delavka@vrtec-bled.si.

Priporočamo v branje

Seznam literature o vzgoji namenjene staršem in seznam poučnih pravljic o različnih tematikah, namenjene branju z vašim otrokom.

Skip to content