Enota Bohinjska Bela

Enota se nahaja blizu Bleda, na le 5 km oddaljeni Bohinjski Beli. Vrtec je majhen, letos ima en oddelek, deluje pa v stavbi podružnične osnovne šole.

Vrtec je bil ustanovljen leta 1979 na pobudo krajanov in je prednostno namenjen otrokom s stalnim prebivališčem na Bohinjski Beli. Vsako leto sproti oblikujemo oddelek glede na število in starost vpisanih otrok (oddelek je prednostno heterogen II. starostnega obdobja oz. kombiniran). Otroci socialne izkušnje pridobivajo ob mlajših in starejših otrocih, močna pa je povezanost tudi s šolo.

Majhen vrtec otrokom omogoča varnost in domačnost, k temu pa veliko pripomore stalnost kadra. Delo v oddelku je specifično zaradi različne starosti otrok, otroci se navajajo na strpnost in medsebojno razumevanje.

Posebno pozornost v vrtcu namenjamo gibanju in skrbi za zdravje. Izhajamo iz stališča, da otroci morajo zadovoljiti potrebo po gibanju in da gibalni razvoj pospešuje tudi duševni razvoj.

Izvajamo veliko gibalnih dejavnosti (Beli zajček, razgibanje pred zajtrkom, športno dopoldne, tečaji smučanja, plavanja, drsanja za starejše otroke, Zlati sonček, sprehode, izlete, FIT klub….). Otroci se razgibavajo v telovadnici, skrbimo pa tudi za vsakodnevno razgibavanje na svežem zraku. Narava v okolici vrtca nam nudi veliko možnosti za sprehode in izlete. Obiskujemo igralnico v gozdičku, kjer smo skupaj s starši postavili labirint “ustvarjalnosti in ljubezni”. Igralnico smo obogatili s “kožarico” in klopcami. Zelo uspešno vpeljujemo vsebine iz FIT programa, kot obogatitveno dejavnost izvajamo tudi FITKO.

V vrtcu že veliko let izvajamo tedensko knjižnico za otroke in tako pospešujemo bralno kulturo. Veliko dejavnosti pa organiziramo skupaj s šolo npr. razna praznovanja, delovne akcije, izlete, predstave… Kot zanimivost naj predstavimo RING, to je mesečno druženje s šolarji ob petju narodnih pesmi.

Vključeni smo v skupne dejavnosti z matično enoto Vrtca Bled in šolo. Redno izvajamo EKO vsebine, otroke navajamo na skrb za okolje. Skupaj s šolo se trudimo za ureditev okolice šole. Prisotni smo na prireditvah v kraju, dobro sodelujemo s krajevno skupnostjo in društvi ter se povezujemo s krajani.
V enoti si prizadevamo, da v delo z otroki vnašamo sodobne pristope in se vključujemo v različne projekte, najpomembnejše pa nam je, da je vsak otrok viden in slišan.

Enota na Bohinjski Beli je odprta od 6.30 do 15.45.

Skip to content