CENIK DEJAVNOSTI PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

Cene je sprejel Svet zavoda Vrtca Bled, dne 28. 11. 2022 in veljajo od 1. 12. 2022 dalje.

      DEJAVNOSTI PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGUCENA z vključenim 22 % DDV v EUR
Prehrana med delom zaposleni in kosila zunanji odjemalci6,91
Najem večnamenskega prostora Vrtca Bled30,00
Najem igralnice Vrtca Bled10,00
Cena zamude za starše pri prevzemu otrok po poslovnem času Vrtca Bled11,24
Skip to content