Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Priponka: Sklep o imenovanju

Politika varstva osebnih podatkov

Politika seznanja deležnike programa o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov (27. 9. 2021)

Priponka: Politika varstva osebnih podatkov

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Pravilnik določa organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov (20. 2. 20220)

Priponka: Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Skip to content