OBVESTILO GLEDE SKUPIN 2021-22

21. julija, 2021

Spoštovani starši!

V skladu s Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki ste jo starši podpisali ob vključitvi otroka v vrtec, vas obveščamo, da moramo nekaj oddelkov za šolsko leto 2021/22 organizacijsko preoblikovati zaradi upoštevanja predpisanih normativov in zaradi potreb vključitve novih otrok v vrtec ter drugih posebnosti (npr. otrok s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi, znižan normativ v oddelku, odložitev šolanja predšolskih otrok itn.).

Vrtec sprejema otroke glede na zakonsko določene in veljavne standarde in normative, posamezne oddelke pa oblikuje glede na starost otrok v homogene, heterogene in kombinirane oddelke ter glede na morebitne druge posebnosti. Oblikovanje oddelkov ni v pristojnosti staršev!

Število oddelkov in otrok v njih mora biti usklajeno z normativi, ki jih določa Zakon o vrtcih in Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oddelki se oblikujejo pred začetkom novega šolskega leta za celo šolsko leto.

Starši boste v 1. polovici avgusta obveščeni, v kateri skupini bo vaš otrok v naslednjem šolskem letu in pri katerih strokovnih delavkah/cih.

Pri morebitnih spremembah vas prosimo za podporo, razumevanje, zaupanje in dobro sodelovanje.

Lepo pozdravljeni.

Skip to content