Obvestilo glede oddelkov 2023-24

3. avgusta, 2023
Vrtec Bled

Spoštovani starši!

V skladu s Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki ste jo starši podpisali ob vključitvi otroka v vrtec, vas obveščamo, da smo morali nekaj oddelkov za šolsko leto 2023/24 organizacijsko preoblikovati zaradi upoštevanja predpisanih normativov in zaradi potreb vključitve novih otrok v vrtec ter drugih posebnosti (npr. otrok s posebnimi potrebami z odločbo o usmeritvi, znižan normativ v oddelku, odložitev šolanja predšolskih otrok itn.).

Oblikovanje oddelkov zato ni v pristojnosti staršev!

Vrtec sprejema otroke glede na zakonsko določene in veljavne standarde in normative, posamezne oddelke pa oblikuje glede na starost otrok v homogene, heterogene in kombinirane oddelke ter glede na morebitne druge posebnosti.

Število oddelkov in otrok v njih mora biti usklajeno z normativi, ki jih določa Zakon o vrtcih in Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oddelki se oblikujejo pred začetkom novega šolskega leta za celo šolsko leto.

Starši boste v 1. polovici avgusta obveščeni, v kateri skupini bo vaš otrok v naslednjem šolskem letu in pri katerih strokovnih delavkah/cih.

Pri morebitnih spremembah vas prosimo za podporo, razumevanje, zaupanje in dobro sodelovanje.

Lepo pozdravljeni.

Svetovalna delavka

Barbara Falle

Skip to content