Učim se biti učitelj

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj kot sestavni del neposredne potrditve operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Namen izvajanja programa UBU je identifikacija, aktiviranje, usposabljanje in vodenje ustreznega tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za vzgojitelja začetnika. Ta tim v okviru posameznega projekta UBU tvorijo trije ključni deležniki v VIZ: vzgojitelj začetnik, ravnatelj in izkušeni vzgojitelj. Načrt uvajalnega obdobja jasno in celovito predvideva aktivnosti tima za uvajanje, usmerjene v tri ključne elemente podpore učitelju začetniku, in sicer: strokovno (profesionalno) podporo, družbeno (socialno) podporo in osebno podporo.

Cilj projekta je zagotoviti ustrezno uvajalno obdobje za vzgojitelja začetnika s ciljem krepitve njegove usposobljenosti za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, hkrati pa tudi krepitev usposobljenosti izkušenih vzgojiteljev in ravnatelja za izvajanje kvalitetnega uvajalnega obdobja. Izvajanje programa traja od 1. oktobra 2019 do 31. marca 2020.

V 6 mesečnem obdobju se vzgojitelj začetnik pripravlja na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja. Istočasno pridobiva znanje s področja šolske zakonodaje in internih aktov vrtca ter se spoznava z ostalim strokovnim gradivom. Ob spremljanju vzgojno izobraževalnega dela (predvsem pri izkušenem vzgojitelju in tudi pri ostalih vzgojiteljih) se bo praktično seznanil z različnimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela ter tako poglabljal specialno didaktiko na področju, za katerega se usposablja. Aktivno se bo vključeval v neposredni delovni proces, v organizacijo dela in v samo izvedbo poučevanja na svojem strokovnem področju. Prisoten bo pri vseh oblikah pouka, tudi v razširjenem programu, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti, podaljšano bivanje, ipd. V tem času se bo seznanil z načrtovanjem, spremljanjem in evalviranjem izvedbe izobraževalnega programa ter organizacijo izvedbe izobraževalnega dela. Ob tem si krepi kompetence potrebne za delo na šoli ter samostojno opravljanje učiteljskega poklica.

Izvajanje programa traja od 1. januarja 2020 do 30. junija 2020.

Skip to content