Mreža gozdnih šol | OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

Vrtec Bled je že nekaj let vključen v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Naš kraj obdajajo gozdovi in travniki, kar nam omogoča, da večino časa lahko preživimo v naravi. Nudi nam možnost vključevanja v program gozdne pedagogike in izvajanja pedagoškega dela. S tem strokovne/i delavke/ci poskušamo otrokom približati vse, kar je potrebno za otrokov celostni razvoj in zdravje. Otroka narava umiri, njihova igra je pristna in zelo kvalitetna.

Strokovne delavke, katere smo vključene v gozdno pedagogiko, smo lansko leto pričele s postavitvijo gozdne igralnice za hribčkom tik ob vrtčevskem igrišču. Tako imamo lažji dostop do vsakodnevnega bivanja v naravi. Gozdna igralnica otrokom nudi spontano igro, omogoča razvoj gibalnih spretnosti, domišljije, ter ustvarjalnost pri lastni igri otrok. Otroci v igralnici plezajo, premagujejo ovire, kopljejo, izdelujejo hišice (izdelali so si lastni »zemljavnik«), kuhajo, raziskujejo …

Gozd otroku predstavlja naravni prostor in mu nudi bogato učno okolje ter vse možnosti za nenehno raziskovanje, opazovanje in čudenje.

Skip to content