V našem vrtcu že nekaj let sodelujemo s Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

Erasmus+ je program financiran s pomočjo Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

S sodelovanjem v projektih Erasmus+ je naš vrtec dobil vpogled v mednarodno dogajanje na področju predšolske vzgoje. V projekt smo vključeni strokovni delavci vrtca in tehnični kader. Program nam omogoča sodelovanje med institucijami, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, vse od vrtcev do izobraževalcev odraslih. Z aktivnostmi v posameznih projektih smo strokovne delavke pridobile različne osebne in strokovne spretnosti in kompetence, razširile smo si mrežo poznanstev in poznavanje sistemov pedagoške prakse in okolja predšolske vzgoje po različnih državah. Vrtec in strokovni delavci smo s tem pridobili nova znanja, različne metode dela, ki so dvignili kakovost našega delovanja in sposobnost za mednarodno sodelovanje.

V prvi mobilnosti so tri strokovne delavke obiskale vrtce na Norveškem (Erasmus+) in prednostno opazovale igro na prostem, opremljenost igrišč in zunanja okolja, kjer se igrajo vrtčevski otroci. V preteklosti se je strokovna delavka udeležila seminarja e Twinninga in se povezala v skupino treh držav (štirje vrtci) v projekt z naslovom Gozd v mestu. Vključeni smo tudi v e-Twinning projekt pošiljanja razglednic (spoznavanje držav in mreženje).

V šolskem letu 2020-2021 smo preko projekta Erasmus+ obiskali Češko in Estonijo. Naslov našega projekta je bil » Prostor – tretji vzgojitelj«. Mobilnost je pripomogla h konkretnim rešitvam oblikovanja (predvsem notranjega) prostora in izvajanju dejavnosti v njem (za strokovne delavce, starše). Opazovali smo prilagoditve za otroke s posebnimi potrebami in vpliv organizacije prostora, ponudbe sredstev in materialov na njihovo počutje, zdravje in razvoj. Pridobili smo izkušnje z mednarodnim izobraževanjem in z dobljenimi novimi spoznanji motivirali in opogumljali ostale zaposlene.

V novem razpisnem obdobju (od 1. marca 2023 do 31. decembra 2027), smo po uspešni prijavi, prejeli akreditacijo za mobilnosti osebja v splošnem šolskem izobraževanju.

Pri prijavi in izvedbi projekta mobilnosti za akreditirane organizacije smo se osredotočili na uresničevanje treh ciljev:

Prvi cilj je Izboljšanje komunikacijskih zmožnosti v korist govorno-jezikovnega razvoja otrok, pridobivanju socialnih veščin ter izraznosti.

Z analizo stanja smo ugotovili, da se je v obdobju med in po koronavirusu opazila zakasnitev razvoja, zlasti na področju govorno-jezikovnega razvoja. To je vplivalo na zmožnost komunikacije in socialnih interakcij otrok. Zato smo se odločili okrepiti naslednje vidike:

 • z naborom spodbud za govorno-jezikovni razvoj,
 • z naborom in metodami za vzpostavljanje socialnih interakcij in pridobivanju socialnih veščin (tako za otroke kot za odrasle),
 • vlogo participacije otrok na področju izraznosti (z jezikom ali gibom),
 • z metodami za preprečevanja nasilja,
 • v poznavanju inovativnih, tudi digitalnih možnosti komunikacije, razvijati t. i. zelene poti (za strokovne delavce),
 • pridobiti veščine za vzpostavitev komunikacijskih kanalov za ranljive skupine (vključevanje vseh v proces dela).

Drugi cilj je vplivati na trajnostni razvoj – ozaveščati o zmožnostih ekoloških ravnanj ter širitev učnih okolij v naravo.

Ekološka ozaveščenost je ključnega pomena za prihodnost planeta, zato se v našem vrtcu osredotočamo na spodbujanje trajnostnega razvoja. Otroke in njihove družine želimo spodbuditi pri za okolje in planet. Ključne točke tega cilja vključujejo:

 • skrb za zdravo življenje in spodbujanje splošnega dobrega počutja v vrtcu (tako med otroki kot tudi med odraslimi),
 • omogočanje kakovostnega razvoja in izobraževanj za otroke in odrasle (deliti dobre in inovativne prakse npr. gozdne pedagogike in druga odprta učna okolja),
 • ozaveščanje realnosti energetske in prehranske krize (varčevanje in odgovorno ravnanje z vodo, elektriko, hrano),
 • ravnanje z odpadki (odpadna embalaža ter zavržena hrana).

Tretji cilj pa je: Ustvarjati trajnosti razvoj na odnosni ravni (odnosi in povezovanja v kolektivu).

Kakovostni odnosi in sodelovanje so ključni za uspeh v vrtcu. V vrtcu se zavedamo, da so starši, družine in kolektiv pomembni deležniki v otrokovem razvoju. Zato se osredotočamo na naslednje vidike:

 • razvoj inovativnih oblik sodelovanja s starši in družinami,
 • poudarek na medgeneracijskih sodelovanjih,
 • deljenje pedagoških praks in izmenjava znanj,
 • motivacija za sodelovanje zaposlenih v aktivnostih zavoda,
 • spodbujanje zdravja na delovnem mestu.

Udeleženke, ki sodelujemo v projektu smo se odločile, da bomo spodbujale vlogo našega vrtca pri izboljšanju otrokovega razvoja in prispevanju k trajnosti. Naši cilji so ambiciozni, vendar smo trdno odločene, da bomo korak za korakom uresničile svoje vizije. Upajmo, da bomo s tem tudi v navdih za druge vzgojno-izobraževalne ustanove, ki si prizadevajo za boljšo prihodnost otrok in planeta.

Skip to content