V našem vrtcu že nekaj let sodelujemo s Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

S sodelovanjem v projektih Erasmus+ je naš vrtec dobil vpogled v mednarodno dogajanje na področju predšolske vzgoje. V projekt smo bili vključeni strokovni delavci vrtca in tehnični kader. Program nam je omogočil sodelovanje med institucijami, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje, vse od vrtcev do izobraževalcev odraslih. Z aktivnostmi v posameznih projektih smo strokovne delavke pridobile različne osebne in strokovne spretnosti in kompetence, razširile smo si mrežo poznanstev in poznavanje sistemov pedagoške prakse in okolja predšolske vzgoje po različnih državah. Vrtec in strokovni delavci smo s tem pridobili nova znanja, različne metode dela, ki so dvignili kakovost našega delovanja in sposobnost za mednarodno sodelovanje.

Program Erasmus+ podpira tri ključne ukrepe in aktivnosti Jean Monnet. V okviru ključnega ukrepa 1 (KA1) lahko institucije pridobijo sredstva za mobilnost posameznikov. Lahko se odide na usposabljanje, prakso, sledenje na delovnem mestu, izmenjavo na partnersko institucijo v drugo državo. V okviru ključnega ukrepa 2 (KA2) lahko institucije pridobijo sredstva za izvedbo mednarodnih projektov različnega obsega. V okviru ključnega ukrepa 3 (KA3) Evropska komisija omogoča podporo različnim sistemsko orientiranim projektom. Jean Monnet aktivnosti prispevajo k razmisleku o evropskem povezovanju s krepitvijo znanja in ozaveščenosti o Evropski uniji.

V šolskem letu 2020-2021 smo preko projekta Erasmus+ obiskali Češko in Estonijo. Naslov našega projekta je bil » Prostor – tretji vzgojitelj«.  Mobilnost je pripomogla h konkretnim rešitvam oblikovanja (predvsem notranjega) prostora in izvajanju dejavnosti v njem (za strokovne delavce, starše). Opazovali smo prilagoditve za otroke s posebnimi potrebami in vpliv organizacije prostora, ponudbe sredstev in materialov na njihovo počutje, zdravje in razvoj. Pridobili smo izkušnje z mednarodnim izobraževanjem in z dobljenimi novimi spoznanji motivirali in opogumljali ostale zaposlene.

V prejšnji mobilnosti so tri sodelavke obiskale vrtce na Norveškem (Erasmus+) in prednostno opazovale igro na prostem, opremljenost igrišč in zunanja okolja, kjer se igrajo vrtčevski otroci. V preteklosti se je strokovna delavka udeležila seminarja e Twinninga in se povezala v skupino treh držav (štirje vrtci) v projekt z naslovom Gozd v mestu. Vključeni smo tudi  v e-Twinning projekt pošiljanja razglednic (spoznavanje držav in mreženje).

   

   

            

Skip to content